Vytvořte fakturu

Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA
IČO 35724897
TIN 2020218739
DIČ SK2020218739
Datum vytvoření 15 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA
Konventná 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 869 €
Zisk 3 308 €
Kapitál 31 111 €
Vlastní kapitál 7 197 €
Kontaktní informace
Email fontana@chello.sk
Telefon(y) 0903440061, 0254412001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 41,168
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,732
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,507
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,507
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,507
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 35,225
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 127
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,098
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 436
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 436
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,168
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,506
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 227
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 227
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 331
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,387
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,056
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,308
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,978
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 563
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 563
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,451
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,599
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,265
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,684
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,684
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,343
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,869
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,344
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 525
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 183
D. Služby (účtová skupina 51) 29,853
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,866
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,967
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,308
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 198
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,792
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,484
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,484
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,308
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724897 TIN: 2020218739 DIČ: SK2020218739
 • Sídlo: Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, Konventná 7, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivana Nedvědová Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika 06.08.2012
  Ing. Jan Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika 06.08.2012
  Mgr. Martin Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika 06.08.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  STUDIO FONTÁNA spol. s r.o. 6 640 € (100%) Praha 7 170 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.01.2014Nové sidlo:
   Konventná 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.01.2014Zrušené sidlo:
   Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   STUDIO FONTÁNA spol. s r.o. Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Nedvědová Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.08.2012
   Ing. Jan Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.08.2012
   Mgr. Martin Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.08.2012
   05.09.2012Zrušené sidlo:
   Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových nosičov
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií a hudobnej produkcie
   reklamno-propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02