Vytvořte fakturu

Z.D.E.N.Co - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Z.D.E.N.Co
IČO 35724935
TIN 2020210137
Datum vytvoření 19 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Z.D.E.N.Co
Pečnianska 33
85101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,767
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,738
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,091
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,829
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,767
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,767
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,855
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,855
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,041
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,871
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250570.tif
Date of updating data: 25.06.2015