Vytvořte fakturu

AGENTÚRA HARUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGENTÚRA HARUM
IČO 35724943
TIN 2021356678
DIČ SK2021356678
Datum vytvoření 18 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTÚRA HARUM
Irkutská 14/D
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 886 €
Zisk -6 767 €
Kapitál 48 137 €
Vlastní kapitál 2 579 €
Kontaktní informace
Email harumova@gmail.com
Telefon(y) 052535605253560, 05255253560
Mobile(y) 0905517779
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,487
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,295
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,295
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,295
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,136
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,026
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,026
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,110
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,124
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,986
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 56
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 56
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,487
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,812
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 212
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 212
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,272
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,011
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,283
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,767
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,675
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,165
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 173
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 992
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 22,510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,831
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,886
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,831
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,860
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,227
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 583
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,128
D. Služby (účtová skupina 51) 6,916
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,251
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,251
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,630
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,341
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,796
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 470
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 470
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -466
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,807
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,767
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724943 TIN: 2021356678 DIČ: SK2021356678
 • Sídlo: AGENTÚRA HARUM, Irkutská 14/D, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr.art. Peter Harum Irkutská 14/D Bratislava 851 10 18.08.1997
  doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 18.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 5 643 € (85%) Irkutská 16/A Bratislava 851 10
  Peter Harum, b.c. 996 € (15%) Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.09.2013Nové sidlo:
   Irkutská 14/D Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr.art. Peter Harum Irkutská 14/D Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.08.1997
   doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.08.1997
   02.09.2013Zrušené sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová , PhD. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   16.01.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely, jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   prenájom výpočtovej techniky, vrátane hardwaru a softwaru
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   propagačná činnosť
   výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovoobrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   Noví spoločníci:
   Peter Harum , b.c. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová , PhD. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   15.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA HARUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04