Vytvořte fakturu

TROMF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TROMF
IČO 35724951
TIN 2021280833
DIČ SK2021280833
Datum vytvoření 19 Srpen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TROMF
Lermontovova 14
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 647 €
Zisk -88 453 €
Kapitál 917 709 €
Vlastní kapitál -50 033 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.tromf-sk.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 879,362
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 812,771
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 746,383
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 162,703
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242,662
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,049
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 328,969
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 66,388
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 66,388
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 63,916
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,468
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,490
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,490
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 257
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,721
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -552
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -593
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,675
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,535
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,140
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 879,362
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -138,486
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,193
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,193
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -89,865
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -89,865
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -88,453
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,017,360
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,011,251
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,009,471
6. Long-term advance payments received (475A) 3,620
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 657
12. Odložený daňový závazek (481A) -2,497
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,994
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,638
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,638
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,436
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 861
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 115
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 115
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 488
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 488
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,347
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,647
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,347
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,300
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,125
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,982
D. Služby (účtová skupina 51) 46,888
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,041
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,950
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,984
4. Sociální náklady (527, 528) 107
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,730
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,501
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,501
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,639
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,344
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,478
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,523
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,275
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,110
2. Ostatní náklady (562A) 12,110
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 165
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -104,753
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -16,300
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -17,260
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -88,453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35724951 TIN: 2021280833 DIČ: SK2021280833
 • Sídlo: TROMF, Lermontovova 14, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Plesník predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 02.12.2004
  Ing. Alica Stračárová člen Miletičova 36 Bratislava 821 08 22.04.2006
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.07.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   31.01.2007Nové sidlo:
   Lermontovova 14 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda predstavenstva Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen predstavenstva Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   01.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Stračárová - člen predstavenstva Miletičova 36 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.04.2006
   JUDr. Gerta Sámelová - Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   31.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   20.01.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, prehliadok
   usporadúvanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích akcií
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a technických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   prípravné práce pre stavby - zemné, výkopové, búracie bez použitia výbušnín
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredková 13 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 02.12.2004
   19.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
   20.03.2003Nové sidlo:
   Nitrianska 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fides - člen Kafendova 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.12.2002
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava Vznik funkcie: 19.08.1997
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivanská cesta 4332/8A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 19.08.1997
   19.03.2003Zrušené sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
   Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
   09.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Plesník - predseda Ivánska 8 Bratislava 821 04
   08.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   TROMF, a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrova 13 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Gerta Flassiková - člen Ostredkova 13 Bratislava
   Ing. Ján Kužma - člen Pod Hájkom 8 Skalica Skončenie funkcie: 13.12.2002
   Ing. František Valášek - predseda Kamenná 58 Nitra