Vytvořte fakturu

KrytStav - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KrytStav
IČO 35725028
TIN 2020206804
DIČ SK2020206804
Datum vytvoření 19 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KrytStav
Dielenská 14
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 4 691 605 €
Zisk 94 €
Kapitál 1 967 494 €
Vlastní kapitál 328 837 €
Kontaktní informace
Email malacky@krytstav.sk
webové stránky http://www.krytstav.sk
Telefon(y) +421347724536
Fax(y) 0347743091, 0347743092
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,799,266
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 121,053
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 121,053
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 109,705
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,943
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,667,256
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 806,282
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,974
4. Zvířata (124) - /195/ 150
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 803,158
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 93,944
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 93,944
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,944
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 654,298
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 618,624
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 618,624
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 748
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,926
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 112,732
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 112,732
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,957
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,957
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,799,266
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 328,930
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 292,323
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 292,323
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,470,052
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,196
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,277
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,439
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 883,227
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 714,539
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 714,539
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,910
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,625
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,849
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,139
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,165
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,435
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,435
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 545,194
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 284
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 284
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,673,849
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,691,605
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,612,701
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,148
V. Aktivace (účtová skupina 62) 2
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,754
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,659,924
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,675,179
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,048
D. Služby (účtová skupina 51) 381,322
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 395,942
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 280,701
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 98,691
4. Sociální náklady (527, 528) 16,550
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,379
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,304
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,304
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,084
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,666
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,681
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 546,302
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,660
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,316
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,316
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 344
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,098
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,538
2. Ostatní náklady (562A) 22,538
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 394
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,166
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,438
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,243
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,149
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,028
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,879
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725028 TIN: 2020206804 DIČ: SK2020206804
 • Sídlo: KrytStav, Dielenská 14, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01 19.08.1997
  Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01 19.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Šíp 16 597 € (50%) Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01
  Monika Šípová 16 597 € (50%) Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.07.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Šípová Záhorácka 71/1936 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 19.06.2006
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 19.08.1997
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   16.07.2001Nové sidlo:
   Dielenská 14 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Šíp Záhorácka 1936/71 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   KrytStav, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technické poradenstvo pre zastrešovacie práce
   výroba a montáž strešných konštrukcií a zastrešovacie práce
   výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí
   Noví spoločníci:
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Mládek Záhorácka 44 Malacky 901 01
   Ing. Ján Šíp Kollárova 372/9 Malacky 901 01