Vytvořte fakturu

Gastroservis - Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gastroservis - Slovakia
IČO 35725036
TIN 2021409060
DIČ SK2021409060
Datum vytvoření 20 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gastroservis - Slovakia
Mliekarenská 9
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 492 €
Zisk -683 €
Kapitál 221 002 €
Vlastní kapitál -92 029 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 92,558
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 92,558
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,613
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,362
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 97,864
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,324
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 192,920
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -91,558
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -98,179
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -683
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 284,478
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 279,171
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,307
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 197
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,734
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,376
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,492
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,492
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,872
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,541
C. Služby (účtová skupina 51) 5,555
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 430
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 31,346
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,620
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,396
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,343
M. Úrokové náklady (562) 577
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 766
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,343
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 277
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -683
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725036 TIN: 2021409060 DIČ: SK2021409060
 • Sídlo: Gastroservis - Slovakia, Mliekarenská 9, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 18.01.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marcela Červenková 6 640 € (100%) Studenohorská 41 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2013Nové predmety činnosti:
   technik požiarnej ochrany
   23.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sprušanský Hollého 108 Holíč 908 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sprušanský Hollého 108 Holíč 908 51 Vznik funkcie: 16.02.2004
   30.07.2009Nové sidlo:
   Mliekarenská 9 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom motorových vozidiel
   administratívne služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   29.07.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   17.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sprušanský Hollého 108 Holíč 908 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sprušanský Hollého 108 Holíč 908 51 Vznik funkcie: 16.02.2004
   16.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.2003
   16.07.2004Noví spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.2003
   15.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Vznik funkcie: 22.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.2000
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Vznik funkcie: 22.05.2000 Skončenie funkcie: 01.12.2003
   08.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   22.09.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   21.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   06.07.2000Noví spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   05.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.03.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marcela Červenková Nejedlého 15 Bratislava
   08.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Klepanec Clementisova 55 Trnava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniel Junas Kalinčiakova 13 Bratislava 831 04
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Klepanec Clementisova 55 Trnava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniel Junas Kalinčiakova 13 Bratislava 831 04
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniel Junas Kalinčiaková 13 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniel Junas Kalinčiaková 13 Bratislava 831 04
   20.08.1997Nové obchodné meno:
   Gastroservis - Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie výkonu služieb
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Daniel Junas Kalinčiaková 13 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniel Junas Kalinčiaková 13 Bratislava 831 04