Vytvořte fakturu

S. G. S. - EXPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S. G. S. - EXPO
IČO 35725141
TIN 2020210049
DIČ SK2020210049
Datum vytvoření 22 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S. G. S. - EXPO
Šintavská 26
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 442 127 €
Zisk 11 821 €
Kapitál 29 929 €
Vlastní kapitál -9 403 €
Kontaktní informace
Email sgs@expo.sk
Telefon(y) 0263537084, 0905324399, 0263537085
Mobile(y) 0905324399
Fax(y) 0263537086
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 69,858
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,840
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,840
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,840
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,189
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,954
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,057
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,057
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,397
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,235
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,766
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,829
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,829
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,858
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -223
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,774
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 67
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 442
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 442
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,327
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,327
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,821
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,681
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 150
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 150
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,418
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,367
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,367
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,758
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,119
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,944
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,230
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 113
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 113
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 26,400
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 26,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 433,916
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 442,127
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 433,915
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,637
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,771
D. Služby (účtová skupina 51) 336,596
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 57,966
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,830
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,542
4. Sociální náklady (527, 528) 594
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,407
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,375
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,375
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,522
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,490
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,548
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,722
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 873
2. Ostatní náklady (562A) 873
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 985
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 864
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,680
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,810
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,989
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,989
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725141 TIN: 2020210049 DIČ: SK2020210049
 • Sídlo: S. G. S. - EXPO, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 22.08.1997
  Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 22.08.1997
  Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 22.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jana Gáboríková 2 258 € (33.3%) Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
  Ing. Vladimír Schrötter 2 258 € (33.3%) Palkovičova 5 Bratislava 821 08
  Ing. Boris Serdula 2 258 € (33.3%) Mudroňova 74 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.02.2003Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie výstav a veľtrhov
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.08.1997
   12.02.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   22.08.1997Nové obchodné meno:
   S. G. S. - EXPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08