Vytvořte fakturu

PANTHER Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PANTHER Slovakia
IČO 35725150
TIN 2020218893
DIČ SK2020218893
Datum vytvoření 21 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PANTHER Slovakia
Beňovského 10
84101
Bratislava
Financial information
Zisk -985 €
Kapitál 155 724 €
Vlastní kapitál -99 229 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 155,724
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,735
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,735
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,550
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,866
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 142,198
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,545
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,782
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 763
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 75,703
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 65,682
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,682
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,822
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,199
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44,950
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 43,994
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 957
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 791
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 155,724
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -100,214
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -106,200
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,736
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -146,936
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -985
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,938
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 92,392
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 85,292
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 85,292
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,100
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 -839
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) -839
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 164,385
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 133,141
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,738
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,071
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,440
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,920
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 0
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25
D. Služby (účtová skupina 51) 25
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -25
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725150 TIN: 2020218893 DIČ: SK2020218893
 • Sídlo: PANTHER Slovakia, Beňovského 10, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01 21.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Peterec 10 624 € (80%) Bzovícka 2 Bratislava 851 01
  Terézia Petercová 2 656 € (20%) Bzovícka 2 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.1999Noví spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   PANTHER Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beňovského 10 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01