Vytvořte fakturu

SPIRIT - SPORT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPIRIT - SPORT
IČO 35725168
TIN 2020229233
DIČ SK2020229233
Datum vytvoření 18 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPIRIT - SPORT
Detvianska 6
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 980 749 €
Zisk 5 496 €
Kapitál 455 354 €
Vlastní kapitál 106 882 €
Kontaktní informace
Email info@spiritsport.sk
Telefon(y) 0263520151, 0263520152, 0263520153, 0244882453
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 410,013
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 191,133
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,681
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,681
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 183,452
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 124,748
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 58,704
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 202,161
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 196,392
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 196,392
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,862
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,862
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,248
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,614
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -33,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,340
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -42,433
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,719
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,719
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,013
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,378
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,792
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,792
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,490
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,490
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,600
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 172,253
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -117,653
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,496
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 297,635
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 33
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 285,237
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 155,260
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 340
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,571
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,666
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,523
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,377
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,411
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,682
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,682
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,683
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 980,749
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 980,749
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 980,703
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,105
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 600,810
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,092
D. Služby (účtová skupina 51) 202,477
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 112,501
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,510
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,099
4. Sociální náklady (527, 528) 4,892
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,816
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,816
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,622
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,644
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,324
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,347
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,537
2. Ostatní náklady (562A) 2,537
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,805
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,347
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,297
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,801
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,801
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725168 TIN: 2020229233 DIČ: SK2020229233
 • Sídlo: SPIRIT - SPORT, Detvianska 6, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava 04.05.2001
  Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02 03.10.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Zizič 24 896 € (50%) Zvončekova 24 Bratislava
  Ing. Ivan Zizič 24 896 € (50%) Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.10.2002Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   02.10.2002Zrušené sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   14.11.2001Nové obchodné meno:
   SPIRIT - SPORT, spol. s r.o.
   13.11.2001Zrušené obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   04.05.2001Nové obchodné meno:
   SHOX, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zizič Drotárska cesta 6171/104 Bratislava 811 02
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Zizič Zvončekova 24 Bratislava
   03.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Alena Bábiková Bradáčova 5 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   ZITAPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Detvianska 6 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   reklamné činnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Osvald Hlboká 4795/47 Piešťany
   Ing. Ivan Zizič Štetinova 3 Bratislava