Vytvořte fakturu

RACING SPORT TRANS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Obchodní název RACING SPORT TRANS
IČO 35725222
TIN 2021332973
DIČ SK2021332973
Datum vytvoření 25 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RACING SPORT TRANS
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 900 €
Zisk -2 035 €
Kapitál 20 529 €
Vlastní kapitál 19 924 €
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,311
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,660
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,660
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,253
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 653
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,600
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 608
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,992
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 398
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,311
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,966
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 686
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 686
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -324
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -324
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,035
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,345
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,345
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 106
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,900
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,900
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,013
D. Služby (účtová skupina 51) 2,025
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 320
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,668
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,668
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -113
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,875
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 542
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 542
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,504
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,504
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -962
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,075
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,035
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016