Vytvořte fakturu

CAPITAL CONNECT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CAPITAL CONNECT
IČO 35725231
TIN 2020241806
DIČ SK2020241806
Datum vytvoření 19 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CAPITAL CONNECT
Robotnícka 3
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 199 €
Zisk -15 322 €
Vlastní kapitál -62 709 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 748,812
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 621,662
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 470,630
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,362
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 311,791
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,477
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 151,032
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 151,032
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,657
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,591
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,591
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,915
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,746
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,746
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 196
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44,973
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,151
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,764
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,387
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,493
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,470
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 748,812
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,307
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,657
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,657
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -15,642
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 193,805
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -209,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,322
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,119
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 768,259
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,735
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,735
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 750,095
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,429
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 860
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 860
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 50,191
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 55,199
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 50,190
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,509
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,451
D. Služby (účtová skupina 51) 25,892
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,019
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,785
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,656
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 129
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,915
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,218
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 665
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,310
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,847
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 55
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,362
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,322
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725231 TIN: 2020241806 DIČ: SK2020241806
 • Sídlo: CAPITAL CONNECT, Robotnícka 3, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava 16.12.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Karol Jakubovič 7 000 € (100%) Mudroňova 52 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.12.2013Zrušeny spoločníci:
   INTERARCH s. r. o. Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   04.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Danylych Mykhailo Sládkovičova 855/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.03.2009
   19.06.2009Nové sidlo:
   Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   INTERARCH s. r. o. Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Danylych Mykhailo Sládkovičova 855/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.03.2009
   18.06.2009Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Juriga A. Hlinku 59/91 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mykhaylo Savlyak Kriva 67 Tjačivskej Rajon, Zakarpatská oblasť Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Stará Vajnorská 17 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2002
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.1998
   Mykhaylo Savlyak Kriva 67 Tjačivskej Rajon, Zakarpatská oblasť Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Stará Vajnorská 17 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2002
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   13.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Juriga A. Hlinku 59/91 Piešťany 921 01
   12.11.2001Zrušeny spoločníci:
   GLOBARCHIV Aktiengesellschaft Landstrasse 36 Vaduz FL-9490 Lichtensteinsko
   04.09.2001Noví spoločníci:
   GLOBARCHIV Aktiengesellschaft Landstrasse 36 Vaduz FL-9490 Lichtensteinsko
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   SANDAL, a.s. IČO: 35 774 291 Šancová 4 Bratislava 811 04
   11.01.2001Nové obchodné meno:
   CAPITAL CONNECT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   SANDAL, a.s. IČO: 35 774 291 Šancová 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.01.2001Zrušené obchodné meno:
   H.W.G. - sanita s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   10.02.1999Nové obchodné meno:
   H.W.G. - sanita s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti stavebných inštalácií
   kúpa a predaj materiálu a montážneho náradia pre technické zariadenia budov vrátane doplnkového materiálu
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   09.02.1999Zrušené obchodné meno:
   3. HEX trade, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 88 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   11.01.1999Nové sidlo:
   Račianska 88 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   10.01.1999Zrušené sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   3. HEX trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, verbálnej a neverbálnej komunikácie, verejnej prezántácie osôb a firiem
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07