Vytvořte fakturu

Geberit Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Geberit Slovensko
IČO 35725397
TIN 2020250892
DIČ SK2020250892
Datum vytvoření 26 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Geberit Slovensko
Karadžičova 10
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 253 842 €
Zisk 110 226 €
Kapitál 1 869 177 €
Vlastní kapitál 302 745 €
Kontaktní informace
Email maria.korbasova@geberit.com
Telefon(y) 0249203071, 0249203072
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,218,209
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 199,264
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,280
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,280
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 196,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,491
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,613
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 155,880
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,971,281
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,928
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,928
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,677
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 40
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,637
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 696,522
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 663,334
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 663,334
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,995
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 193
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,266,154
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,666
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,264,488
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 47,664
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 47,664
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,218,209
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 412,971
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 200,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 200,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 83
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,662
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 82,662
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 110,226
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,805,238
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,660
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,660
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 664
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 664
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,697,829
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 840,566
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 840,566
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 751,447
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 41,402
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,981
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,433
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 103,085
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 83,853
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,232
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,253,921
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,253,842
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,105,438
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 129,557
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,796
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,051
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,059,770
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,489,880
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,937
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 305
D. Služby (účtová skupina 51) 652,503
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 732,996
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 546,641
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 6,372
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 170,353
4. Sociální náklady (527, 528) 9,630
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,113
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 83,800
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 83,800
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,616
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -7,744
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,364
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 194,072
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,035,370
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 907
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 79
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 79
XII. Kurzové zisky (663) 828
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,898
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,599
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 17,599
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 436
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,863
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,991
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,081
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 60,855
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 62,919
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,064
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 110,226
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725397 TIN: 2020250892 DIČ: SK2020250892
 • Sídlo: Geberit Slovensko, Karadžičova 10, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Janotova 3270/6 Bratislava 841 04 18.05.2001
  Dr. Karl Spachmann Wilenstrasse 4 Wollerau 8832 Švajčiarsko 09.05.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Geberit International B.V. 199 000 € (99.5%) Nieuwegein 3439NE Holandské kráľovstvo
  Geberit Holding AG 1 000 € (0.5%) Jona CH- 8645 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.05.2014Noví spoločníci:
   Geberit International B.V. Fultonbaan 15 Nieuwegein 3439NE Holandské kráľovstvo
   Geberit Holding AG Schachenstrasse 77 Jona CH- 8645 Švajčiarska konfederácia
   14.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   04.08.2011Noví spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   03.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   02.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Dr. Karl Spachmann Wilenstrasse 4 Wollerau 8832 Švajčiarsko Vznik funkcie: 09.05.2011
   19.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Frank Herbert Reimann Alpsteinweg 4 Hombrechtikon 8634 Švajčiarsko Vznik funkcie: 28.04.2009
   16.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Frank Herbert Reimann Alpsteinweg 4 Hombrechtikon 8634 Švajčiarsko Vznik funkcie: 28.04.2009
   28.02.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 03
   28.02.2006Noví spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   27.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   17.01.2006Nové sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Geberit Deutschland GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Janotova 3270/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.05.2001
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Haulík Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   30.05.2001Noví spoločníci:
   Geberit Beteiligungs GmbH & Co.KG Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Vladimír Sedlačko Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   29.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Geberit Verwaltungs GmbH Theuerbachstrasse 1, Pfullendorf 886 30 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Haulík Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08
   07.12.1999Noví spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   06.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   22.05.1998Nové sidlo:
   Laskomerského 2 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   21.05.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   26.08.1997Nové obchodné meno:
   Geberit Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom a leasing priemyselného tovaru
   technické poradenstvo v oblasti sanitárnych zariadení výrobkov Geberit
   projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, kanalizácia) technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre distribúciu technických plynov (zemný plyn)
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   Noví spoločníci:
   Geberit Vertriebs GmbH, Geberstr. 1 Pottenbrunn 3140 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Martinák Ondavská 8 Bratislava 821 08