Vytvořte fakturu

SILVI NOVA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SILVI NOVA SLOVAKIA
IČO 35725524
TIN 2020203669
DIČ SK2020203669
Datum vytvoření 18 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILVI NOVA SLOVAKIA
Družstevná 1664/14
96003
Zvolen
Financial information
Prodej a příjem 3 189 351 €
Zisk 380 734 €
Kapitál 734 849 €
Vlastní kapitál 551 959 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0455369320, 0455400243, 0455361698
Mobile(y) 0903530411, 0911530411
Fax(y) 0455369320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,033,507
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,371
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,371
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,371
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,009,591
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 447,525
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 179
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 447,346
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 250,761
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 250,761
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250,761
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 311,305
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 304,696
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 545
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 545
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,033,507
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 715,011
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 326,974
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 326,974
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 380,734
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,496
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,644
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,644
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 313,031
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 188,820
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 188,820
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,907
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,247
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 113,057
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,821
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,821
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,182,448
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,189,351
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,180,091
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,756
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 583
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,921
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,700,242
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,399,205
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,087
D. Služby (účtová skupina 51) 132,634
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 138,827
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 103,227
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,987
4. Sociální náklady (527, 528) 2,613
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 737
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,192
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,192
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 764
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,796
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 489,109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 636,921
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,639
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 9,621
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,391
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8,548
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,843
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -752
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 488,357
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 107,623
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 107,623
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 380,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725524 TIN: 2020203669 DIČ: SK2020203669
 • Sídlo: SILVI NOVA SLOVAKIA, Družstevná 1664/14, 96003, Zvolen
 • Datum vytvoření: 18 Srpen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.04.1999Nové sidlo:
   Družstevná 1664/14 Zvolen 960 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Totkovič Ružová 1361/48 Zvolen
   13.04.1999Zrušené sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   02.12.1998Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   01.12.1998Zrušené obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   SILVI NOVA SLOVAKIA METAL COATINGS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   SNP 3 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JANTÁR 97 s.r.o. IČO: 35 714 867 181 Malé Leváre 908 74
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra
   Per - Erik Stomne MSc Nattviolvägen 39 24651 Lodeikopinge Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Rajkovič SNP 3 Modra