Vytvořte fakturu

POTRAVINFORM Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POTRAVINFORM Slovensko
IČO 35725532
TIN 2020241839
DIČ SK2020241839
Datum vytvoření 27 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POTRAVINFORM Slovensko
Štúrova 74/138
94935
Bratislava
Financial information
Zisk -707 €
Kapitál 14 610 €
Vlastní kapitál 37 765 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,603
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,603
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,389
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,053
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,862
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,474
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 214
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 113
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,603
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,058
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 202
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 202
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,592
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 61,939
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,347
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -707
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -23,455
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 123
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 123
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -23,578
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -24,378
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -24,378
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 480
D. Služby (účtová skupina 51) 480
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -480
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -480
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) -4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) -4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 223
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -227
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -707
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -707
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725532 TIN: 2020241839 DIČ: SK2020241839
 • Sídlo: POTRAVINFORM Slovensko, Štúrova 74/138, 94935, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Srpen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2003Nové obchodné meno:
   POTRAVINFORM Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 74/138 Nitra 949 35
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľská a konzultačná činnosť v oblasti systémov riadenia kvality a správnej výrobnej praxe
   podnikateľská a konzultačná činnosť v oblasti normalizácie a metrológie
   organizácia školení a kurzov
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti potravín, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Marton Hlavná 155 Valaliky 044 13
   EPG, s.r.o. IČO: 35 734 418 Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Ján Marton Hlavná 155 Valaliky 044 13 Vznik funkcie: 11.07.2002
   22.01.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVCOMMERCE, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trebišovská 17 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava 821 05
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   02.02.1998Nové sidlo:
   Trebišovská 17 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava 821 05
   01.02.1998Zrušené sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   27.08.1997Nové obchodné meno:
   SLOVCOMMERCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Noví spoločníci:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava