Vytvořte fakturu

AB CENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název AB CENTRUM
IČO 35725664
TIN 2021371154
DIČ SK2021371154
Datum vytvoření 28 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AB CENTRUM
Grösslingová 4
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 201 752 €
Zisk -1 823 239 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,492,473
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,492,473
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,773
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,969
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,695
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,487
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,538,442
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,358,028
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 219,744
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 219,744
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,371
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,758,904
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,823,239
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,896,470
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,866,148
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,030,322
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,547,965
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,034
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,481,323
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 201,752
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,608
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 200,073
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,932,325
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,056
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,253
C. Služby (účtová skupina 51) 41,951
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,601
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 259,831
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,584,179
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,454
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,730,573
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 126,421
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 91,706
M. Úrokové náklady (562) 91,317
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 40
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 349
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91,706
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,822,279
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,823,239
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016