Vytvořte fakturu

BB PRINT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BB PRINT
IČO 35725681
TIN 2020251959
DIČ SK2020251959
Datum vytvoření 20 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BB PRINT
Miletičova 3/a
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 351 001 €
Zisk -2 589 €
Kapitál 188 573 €
Vlastní kapitál 6 692 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255567055, 0255568577, 0255645037, 0255645038, 0255645039, 0948151686
Mobile(y) +421903463119, 0905429934, 0948151686
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 159,025
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 84,963
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 84,963
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 84,963
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,068
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 90
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 90
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,515
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 11,515
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,515
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48,097
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,097
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,097
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,366
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,694
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,672
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 994
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 994
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 159,025
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,102
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,852
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,852
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,800
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,800
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,589
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,827
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 140
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 50
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 50
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 90
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,390
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,125
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,125
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,862
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,687
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,927
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,723
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,297
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,297
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 78,096
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 945
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 77,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 351,002
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 351,001
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 304,988
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,353
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,660
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 349,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 138,817
D. Služby (účtová skupina 51) 53,035
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 122,793
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 88,050
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,801
4. Sociální náklady (527, 528) 4,942
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 939
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,117
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,117
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,245
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,055
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,136
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,685
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,685
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,629
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725681 TIN: 2020251959 DIČ: SK2020251959
 • Sídlo: BB PRINT, Miletičova 3/a, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava 20.08.1997
  Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava 20.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tibor Bodiš 3 319 € (50%) Macharova 11 Bratislava
  Bohumil Žitný 3 319 € (50%) Novohorská 2 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.11.1998Noví spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   20.08.1997Nové obchodné meno:
   BB PRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 3/a Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač
   vydavateľská činnosť
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava