Vytvořte fakturu

BETONING & PARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BETONING & PARTNER
IČO 35725761
TIN 2021293813
DIČ SK2021293813
Datum vytvoření 25 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETONING & PARTNER
Mozartova 2/A
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 590 €
Zisk -4 151 €
Kapitál 68 881 €
Vlastní kapitál 21 172 €
Kontaktní informace
Email office@betoning.sk
Telefon(y) 0262802419
Mobile(y) 0901790125, 0903030396, 0903403553
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,763
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,763
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,763
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,401
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 408
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,385
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,514
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 33,164
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,022
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,867
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,151
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,142
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,142
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,207
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,935
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,590
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 31,590
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 34,706
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,290
C. Služby (účtová skupina 51) 8,343
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,304
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,416
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,116
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,957
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 76
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,191
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725761 TIN: 2021293813 DIČ: SK2021293813
 • Sídlo: BETONING & PARTNER, Mozartova 2/A, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 20.06.2007
  Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko, CSc. Jánošíkova 61 Piešťany 921 01 04.11.2008
  Doc. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD Plachého 18 Bratislava 841 02 04.11.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 2 224 € (33.5%) Mozartova 2/A Bratislava 811 02
  Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko, CSc. 2 224 € (33.5%) Jánošíkova 61 Piešťany 921 01
  Doc. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD 2 191 € (33%) Plachého 18 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2008Noví spoločníci:
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhD Plachého 18 Bratislava 841 02
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Jánošíkova 61 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Jánošíkova 61 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 04.11.2008
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhD Plachého 18 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 04.11.2008
   11.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Vodárenská 104 Piešťany 921 01
   Ing. Juraj Bystrický Pádivého 679/2 Trenčín 911 01
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhDr. Plachého 18 Bratislava 841 02
   Ing. Martin Knap Sibírska 700/20 Trenčín 911 01
   19.07.2007Nové obchodné meno:
   BETONING & PARTNER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb - stavebné konštrukcie
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebnícve
   zariaďovanie interiérov nábytkom
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierstvo pre pozemné stavby
   inžinierstvo pre statiku stavieb
   výkon činností stavebného dozoru - pozemné stavby
   výskumno-vývojová činnosť v oblasti technických a prírodných vied
   Noví spoločníci:
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Vodárenská 104 Piešťany 921 01
   Ing. Juraj Bystrický Pádivého 679/2 Trenčín 911 01
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhDr. Plachého 18 Bratislava 841 02
   Ing. Martin Knap Sibírska 700/20 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.06.2007
   18.07.2007Zrušené obchodné meno:
   EKKI s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   25.08.1997Nové obchodné meno:
   EKKI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava