Vytvořte fakturu

HIL global - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HIL global
IČO 35725770
TIN 2020267920
DIČ SK2020267920
Datum vytvoření 15 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HIL global
Horská 2/A
83201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 721 €
Zisk -4 993 €
Kapitál 26 512 €
Vlastní kapitál -6 500 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,813
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,583
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,583
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,583
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,226
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,013
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,013
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,213
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 78
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,135
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,813
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,492
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,470
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 33,367
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -46,837
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,993
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,305
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,299
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 301
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,715
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 74
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,168
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 721
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,515
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,408
D. Služby (účtová skupina 51) -572
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,385
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,020
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 359
4. Sociální náklady (527, 528) 6
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 341
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 950
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 950
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,794
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,836
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 231
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 231
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -229
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,023
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 970
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,993
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725770 TIN: 2020267920 DIČ: SK2020267920
 • Sídlo: HIL global, Horská 2/A, 83201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01 15.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Igor Hron 6 639 € (100%) Horská 2/A Bratislava 832 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.11.2014Nové sidlo:
   Horská 2/A Bratislava 832 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 15.08.1997
   16.11.2014Zrušené sidlo:
   Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   03.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   HIL global, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj audio a videozáznamov
   fotografické služby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   organizačná činnosť v oblasti kultúry, cestovného ruchu a stavebníctva
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07