Vytvořte fakturu

www.shopando.eu - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název www.shopando.eu
IČO 35725907
TIN 2020241850
DIČ SK2020241850
Datum vytvoření 03 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo www.shopando.eu
Stará Vajnorská 15
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 72 927 €
Zisk -160 074 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244453235
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,235
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,235
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,235
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,116,413
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 96,831
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 39,647
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68,569
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,122,648
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -132,131
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,640
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -160,074
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,254,779
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,842
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,252,901
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 528
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,923
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,235
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,246,215
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 36
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 72,927
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,779
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,300
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 83
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,765
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 230,884
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 23,055
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,064
C. Služby (účtová skupina 51) 5,096
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,897
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,302
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,098
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186,372
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -157,957
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,864
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 88
XI. Kurzové zisky (663) 88
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,245
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,245
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,157
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -159,114
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -160,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725907 TIN: 2020241850 DIČ: SK2020241850
 • Sídlo: www.shopando.eu, Stará Vajnorská 15, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko 18.08.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mahir Agca 1 328 € (20%) Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
  Martin Polák 5 311 € (80%) Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.08.2012Nové obchodné meno:
   www.shopando.eu, s.r.o.
   09.08.2012Zrušené obchodné meno:
   POLO Bratislava s.r.o.
   13.08.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   03.04.2004Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   02.04.2004Zrušené sidlo:
   Estónska 34 Bratislava 821 06
   12.02.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko Vznik funkcie: 18.08.1998
   11.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 03.12.2002
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko dlhodobý pobyt na území SR : Petöfiho 9278/44 Bratislava
   22.02.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko dlhodobý pobyt na území SR : Petöfiho 9278/44 Bratislava
   21.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
   03.09.1997Nové obchodné meno:
   POLO Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Estónska 34 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   požičovňa motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 03.12.2002