Vytvořte fakturu

GIVENCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název GIVENCO
Stav Zničeno
IČO 35725915
TIN 2021357129
Datum vytvoření 26 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GIVENCO
Romanova 46
85102
Bratislava
Financial information
Kapitál 3 096 €
Vlastní kapitál 3 096 €
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,004
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,004
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,004
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,004
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 4,647
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -1,993
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,975
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 30.06.2016
 • IČO :35725915 TIN: 2021357129
 • Sídlo: GIVENCO, Romanova 46, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Srpen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.06.2016Zrušené obchodné meno:
   GIVENCO, spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Romanova 46 Bratislava 851 02
   17.09.2014Nové obchodné meno:
   GIVENCO, spol. s r.o. v likvidácii
   26.08.1997Nové sidlo:
   Romanova 46 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným