Vytvořte fakturu

GA Invest - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GA Invest
IČO 35725940
TIN 2021376918
Datum vytvoření 03 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GA Invest
Vajnorská 167
83104
Bratislava
Financial information
Zisk -483 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,232
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,232
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,232
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,232
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,232
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,752
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -404
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -404
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -483
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3
D. Služby (účtová skupina 51) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -483
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4176676.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725940 TIN: 2021376918
 • Sídlo: GA Invest, Vajnorská 167, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Belica, PhD. Račianska 68 Bratislava 831 02 03.09.1997
  Miroslav Belica Blagoevova 12 Bratislava 851 04 17.07.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Belica, PhD. 3 386 € (51%) Račianska 68 Bratislava 831 02
  LINAP, družstvo 3 253 € (49%) Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.08.2008Nové sidlo:
   Vajnorská 167 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Račianska 68 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , PhD. Račianska 68 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 03.09.1997
   08.08.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Račianska 68 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 5231/6 Bratislava
   18.08.2006Nové obchodné meno:
   GA Invest s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   LINAP, družstvo Račianska 66 Bratislava 831 02
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Račianska 68 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Belica Blagoevova 12 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 17.07.2006
   17.08.2006Zrušené obchodné meno:
   Slovpap Slovensko s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVPAP Bratislava s.r.o. IČO: 35 704 748 Štefánikova 29 Bratislava
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 5231/6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   01.08.2000Noví spoločníci:
   SLOVPAP Bratislava s.r.o. IČO: 35 704 748 Štefánikova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Slovpap a.s. IČO: 31 322 361 Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Vrábeľ Lieskova 3 Rimavská Sobota
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Slovpap a.s. IČO: 31 322 361 Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 5231/6 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Slovpap a.s. IČO: 31 322 361 Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 5231/6 Bratislava
   03.09.1997Nové obchodné meno:
   Slovpap Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   factoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne práce
   Noví spoločníci:
   Slovpap a.s. IČO: 31 322 361 Komárňanská 24 Bratislava 827 17
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 5231/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Belica , CSc. Čiernovodská 5231/6 Bratislava
   Ing. Július Vrábeľ Lieskova 3 Rimavská Sobota