Vytvořte fakturu

Zoga - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Obchodní název Zoga
IČO 35725974
TIN 2020268250
DIČ SK2020268250
Datum vytvoření 25 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zoga
Vilova 21
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 617 €
Zisk 533 €
Kapitál 22 522 €
Vlastní kapitál 17 113 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421907712204
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 631
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 631
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 631
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,443
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,537
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 315
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,591
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,074
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,678
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,389
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,389
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 739
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 17
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 533
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,396
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 37,802
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 810
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,012
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,580
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,400
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 580
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 116,617
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,343
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 100,523
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 551
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 114,582
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 18,691
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 40,232
C. Služby (účtová skupina 51) 49,347
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,160
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 727
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,478
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,947
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,035
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,596
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 542
M. Úrokové náklady (562) 174
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 368
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -542
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,493
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 533
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017