Vytvořte fakturu

Zoga - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Zoga
IČO 35725974
TIN 2020268250
DIČ SK2020268250
Datum vytvoření 25 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zoga
Vilova 21
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 113 718 €
Zisk -8 968 €
Kapitál 22 522 €
Vlastní kapitál 17 113 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421907712204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,109
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,109
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,109
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,512
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 452
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 628
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,432
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 22,621
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,145
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,389
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,389
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 739
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,985
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,968
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,476
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,106
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,699
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 612
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,795
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 356
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 113,718
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,048
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 97,783
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,887
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 121,066
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 14,272
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,143
C. Služby (účtová skupina 51) 65,172
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 641
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 783
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,155
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,900
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,348
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,756
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 660
M. Úrokové náklady (562) 178
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 462
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -660
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,008
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,968
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725974 TIN: 2020268250 DIČ: SK2020268250
 • Sídlo: Zoga, Vilova 21, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava 19.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Ján Marciňa 6 639 € (89.8%) Vilová 21 Bratislava
  Zuzana Marciňová 750 € (10.2%) Vilova 21 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2010Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Marciňa Vilova 21 Bratislava 851 02
   Zuzana Marciňová Vilova 21 Bratislava 851 02
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   07.05.2008Nové sidlo:
   Vilova 21 Bratislava 851 02
   06.05.2008Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   01.11.2007Nové predmety činnosti:
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska
   čistiace a upratovacie práce
   21.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda Vznik funkcie: 25.08.1997
   14.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda Vznik funkcie: 25.08.1997
   13.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   14.05.2001Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   13.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   15.03.2000Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   19.05.1998Nové predmety činnosti:
   výkon činností stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.08.1997Nové obchodné meno:
   Zoga, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda