Vytvořte fakturu

RP Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RP Trade
IČO 35725982
TIN 2021318563
DIČ SK2021318563
Datum vytvoření 25 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RP Trade
Námestie osloboditeľov 299/16
90066
Vysoká pri Morave
Financial information
Prodej a příjem 5 €
Zisk -4 544 €
Kapitál 27 969 €
Vlastní kapitál -39 566 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421904852815
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,091
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,213
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,091
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -44,110
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -46,869
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,544
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,201
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,447
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 53,754
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 135
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52,661
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,510
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 50
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 2,309
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,151
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,505
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,354
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 79
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 79
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,584
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35725982 TIN: 2021318563 DIČ: SK2021318563
 • Sídlo: RP Trade, Námestie osloboditeľov 299/16, 90066, Vysoká pri Morave
 • Datum vytvoření: 25 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Radica Prematarová Vladimír Komarov 23/30 Skopje Macedonia prechodný pobyt na území SR : Trnavská 1010/18 Modra 25.08.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Radica Prematarová 6 639 € (100%) Vladimír Komarov 23/30 Skopje Macedonia prechodný pobyt na území SR : Trnavská 1010/18 Modra
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.11.1998Nové sidlo:
   Námestie osloboditeľov 299/16 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Radica Prematarová Vladimír Komarov 23/30 Skopje Macedonia prechodný pobyt na území SR : Trnavská 1010/18 Modra
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Družstevná 8 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Radica Prematarová Vladimír Komarov 23/30 Skopje Macedonia prechodný pobyt na území SR : Trnavská 1010/18 Modra
   25.08.1997Nové obchodné meno:
   RP Trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 8 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Radica Prematarová Vladimír Komarov 23/30 Skopje Macedonia prechodný pobyt na území SR : Trnavská 1010/18 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Radica Prematarová Vladimír Komarov 23/30 Skopje Macedonia prechodný pobyt na území SR : Trnavská 1010/18 Modra