Vytvořte fakturu

I.V.A.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název I.V.A.C.
IČO 35726016
TIN 2020268019
DIČ SK2020268019
Datum vytvoření 04 Září 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo I.V.A.C.
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 566 638 €
Zisk 11 842 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 61,486
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 61,486
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 61,486
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,178
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 185,938
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,063
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 284,664
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,216
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -52,252
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,842
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 291,880
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 291,880
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 176,840
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,581
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,459
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 566,638
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 566,638
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 550,049
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,767
C. Služby (účtová skupina 51) 525,491
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,814
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 15,244
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,733
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,589
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,380
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 581
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 453
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -579
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,010
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,168
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,842
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726016 TIN: 2020268019 DIČ: SK2020268019
 • Sídlo: I.V.A.C., Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Pecha člen 342 Rudník 906 23 15.03.2000
  Ing. Peter Jurčík predseda Jilemnického 29 Martin 036 01 17.01.2002
  Igor Zuzčák člen Podlučinského 7 Bratislava 821 03 17.01.2002
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2005Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Vznik funkcie: 15.03.2000
   Ing. Peter Jurčík - predseda predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01 Vznik funkcie: 17.01.2002
   Igor Zuzčák - člen predstavenstva Podlučinského 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 17.01.2002
   21.09.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Drobný , CSc. - predseda Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Andrej Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   15.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Andrej Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   14.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zuzana Staněková - člen Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   I.V.A.C., a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   leasing nehnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Drobný , CSc. - predseda Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zuzana Staněková - člen Sklenárova 30 Bratislava 821 09