Vytvořte fakturu

VSC TUHOVSKÉ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VSC TUHOVSKÉ
IČO 35726041
TIN 2020228705
DIČ SK2020228705
Datum vytvoření 04 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VSC TUHOVSKÉ
Tomanova 51
83107
Bratislava
Financial information
Zisk 3 158 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,351,936
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 957,661
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,190
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,255
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 14,935
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 924,471
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 146,007
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 778,464
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,275
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 393,925
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 183,947
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,947
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 144,879
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 316
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,783
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 350
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 340
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,351,936
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,312,724
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,288,522
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,288,522
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,826
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,826
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 20
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 20
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,198
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,198
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,158
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,212
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,548
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,358
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,358
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 260
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,930
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 664
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,070
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,790
D. Služby (účtová skupina 51) 2,745
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,313
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,711
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 602
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 180
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,167
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,167
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,790
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,745
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,070
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,070
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13,070
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,998
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,050
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,050
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726041 TIN: 2020228705 DIČ: SK2020228705
 • Sídlo: VSC TUHOVSKÉ, Tomanova 51, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava 04.09.1997
  Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava 04.09.1997
  Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava 04.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, 1 288 522 € (100%) Tomanova 51 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   23.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   13.10.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.1998Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   03.05.1998Zrušeny spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 51 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava