Vytvořte fakturu

PLANEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PLANEX
IČO 35726075
TIN 2021361408
DIČ SK2021361408
Datum vytvoření 21 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLANEX
Nad Lúčkami 51
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 598 €
Zisk 416 €
Kapitál 13 077 €
Vlastní kapitál 11 265 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,809
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,809
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,809
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,188
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,847
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 22,997
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,680
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 742
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,882
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 416
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,317
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,528
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,789
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,557
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,232
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,598
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,098
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,002
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,168
C. Služby (účtová skupina 51) 20,263
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 354
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,213
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,596
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,667
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,220
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,220
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,220
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,376
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 416
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726075 TIN: 2021361408 DIČ: SK2021361408
 • Sídlo: PLANEX, Nad Lúčkami 51, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 21.08.1997
  Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 21.08.1997
  Bc. Patrícia Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 21.10.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Robert Kvasňovský 6 640 € (100%) Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Bc. Patrícia Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.10.2014
   15.07.2014Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   15.05.2010Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1997
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1997
   14.05.2010Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   18.01.1999Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   PLANEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   kresličské práce
   inžinierska činnosť
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04