Vytvořte fakturu

IMMAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMMAL
IČO 35726091
TIN 2021318431
DIČ SK2021318431
Datum vytvoření 04 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMAL
Hviezdoslavovo nám. 15
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 016 €
Zisk -9 655 €
Kontaktní informace
Email info@cukrarenduha.sk
Telefon(y) 0903406239, 0336477008
Mobile(y) 0903406239
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 46,039
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 46,039
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,419
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,623
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 59
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 785
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,662
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,103
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 157,507
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -163,926
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,655
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,765
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 997
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,768
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 718
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 148
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,706
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,016
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,186
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 60
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 770
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,775
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,236
C. Služby (účtová skupina 51) 14,886
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,273
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 216
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,850
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 314
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,759
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 936
M. Úrokové náklady (562) 296
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 640
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -936
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,695
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,655
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726091 TIN: 2021318431 DIČ: SK2021318431
 • Sídlo: IMMAL, Hviezdoslavovo nám. 15, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Propper Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko 27.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Propper 6 639 € (100%) Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2014Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.2010Nové predmety činnosti:
   výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   výroba výrobkov studenej kuchyne
   23.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   28.01.2010Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Propper Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko
   Zrušené sidlo:
   Prepoštská 6 Bratislava 811 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   23.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   08.10.2004Nové sidlo:
   Prepoštská 6 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   video a DVD požičovňa
   pohostinská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   07.10.2004Zrušené sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   08.09.2000Noví spoločníci:
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   07.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.05.1999Nové sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   03.05.1999Zrušené sidlo:
   Jeséniova 53 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   IMMAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jeséniova 53 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava