Vytvořte fakturu

CHAMPION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHAMPION
IČO 35726105
TIN 2020250727
DIČ SK2020250727
Datum vytvoření 04 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHAMPION
Kazanská 11
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 941 €
Zisk -7 042 €
Kontaktní informace
Email champion@champion-pohare.sk
Telefon(y) 0244372988, 0905215630, 0911215730, 0254435704
Fax(y) 0244372988
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,943
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,943
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,943
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,180
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,268
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 26,123
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,782
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,043
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,042
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,905
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,093
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,812
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 764
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 496
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 35,941
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 33,859
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,417
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 665
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,632
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 13,109
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,509
C. Služby (účtová skupina 51) 6,620
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,575
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 661
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,982
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,500
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 197
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 479
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,691
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,621
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 228
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 228
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,619
M. Úrokové náklady (562) 998
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,621
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,391
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,082
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,042
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726105 TIN: 2020250727 DIČ: SK2020250727
 • Sídlo: CHAMPION, Kazanská 11, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 22.06.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gejza Gyurcsi 6 639 € (100%) Linzbothova 11A Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2015Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   20.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   rekladmné a marketingové služby
   17.12.2014Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   rekladmné a marketingové služby
   22.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   20.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   19.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi - Luptáková Rúbanisko 2/14 Lučenec 984 03 Vznik funkcie: 22.06.2010
   01.07.2010Nové sidlo:
   Kazanská 11 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   Martina Gyurcsi - Luptáková Rúbanisko 2/14 Lučenec 984 03 Vznik funkcie: 22.06.2010
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Astrová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.08.2002
   Jaroslava Dóková Exnárova 49 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1998
   21.08.2002Nové sidlo:
   Astrová 2 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   administratívne práce a kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.08.2002
   Jaroslava Dóková Exnárova 49 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1998
   20.08.2002Zrušené sidlo:
   Astrova 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslava Dóková Hronská 10 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 14.08.2002
   05.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01
   04.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Dóková Hronská 10 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 14.08.2002
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   CHAMPION, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 2 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   gravírovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava