Vytvořte fakturu

JASKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JASKO
IČO 35726288
TIN 2020267931
DIČ SK2020267931
Datum vytvoření 08 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JASKO
Lenardova 1144/18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 505 €
Zisk 5 041 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,079
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,079
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,305
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,305
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 393
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 393
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,381
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,381
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,079
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,352
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -30,033
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,343
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -42,376
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,041
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,431
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,425
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,169
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,169
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,296
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,505
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,505
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,505
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,412
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,639
D. Služby (účtová skupina 51) 6,773
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,093
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,093
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 92
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,001
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,041
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726288 TIN: 2020267931 DIČ: SK2020267931
 • Sídlo: JASKO, Lenardova 1144/18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jaroslava Nosková Lenardova 1144/18 Bratislava 850 01 19.01.2012
  Marta Nosková Lenardova 1144/18 Bratislava 850 01 19.01.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jaroslava Nosková 3 320 € (50%) Lenardova 1144/18 Bratislava 850 01
  Marta Nosková 3 320 € (50%) Lenardova 1144/18 Bratislava 850 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   17.04.2012Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   28.02.2012Nové sidlo:
   Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Jaroslava Nosková Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01
   Marta Nosková Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Nosková Lenardova 1144/18 Bratislava 850 01 Vznik funkcie: 19.01.2012
   Marta Nosková Lenardova 1144/18 Bratislava 850 01 Vznik funkcie: 19.01.2012
   27.02.2012Zrušené sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dušan Kollár Panská 2 Bratislava
   Jaroslav Nosko Lenardova 1144/18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Nosko Lenárdova 1144/18 Bratislava
   25.11.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Lazová Žilinská 5956/12 Bratislava Vznik funkcie: 08.09.1997 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   19.03.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   leasingová činnosť
   prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné práce
   čistenie budov, upratovacie práce
   špedičná činnosť
   dodávka, montáž a servis solárnych zariadení
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   18.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné práce
   čistenie budov, upratovacie práce
   špedičná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Slavko Kubičina Matice slovenskej 7 Trenčín
   26.06.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Dušan Kollár Panská 2 Bratislava
   Jaroslav Nosko Lenardova 1144/18 Bratislava
   25.06.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dušan Kollár Lenardova 1144/18 Bratislava
   Jaroslav Nosko Lenardova 1144/18 Bratislava
   08.09.1997Nové obchodné meno:
   JASKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné práce
   čistenie budov, upratovacie práce
   špedičná činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Dušan Kollár Lenardova 1144/18 Bratislava
   Jaroslav Nosko Lenardova 1144/18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Slavko Kubičina Matice slovenskej 7 Trenčín
   Mária Lazová Žilinská 5956/12 Bratislava Vznik funkcie: 08.09.1997 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   Jaroslav Nosko Lenárdova 1144/18 Bratislava