Vytvořte fakturu

WORKNET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WORKNET
IČO 35726351
TIN 2021308256
DIČ SK2021308256
Datum vytvoření 02 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WORKNET
Trenčianska 18
91501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 256 618 €
Zisk 207 601 €
Kontaktní informace
Email novemesto@worknet.sk
Telefon(y) 0327719205, 0327719206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 725,054
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,472
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,472
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,472
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 700,453
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 347,773
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 306,992
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,992
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,781
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 352,680
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 337,071
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,129
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,129
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 725,054
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 222,212
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,333
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,333
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,601
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 502,842
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,322
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,322
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 476,036
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,581
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,581
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 351,459
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 30,514
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,478
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,004
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,484
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,484
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,256,618
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,256,618
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,215
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,212,403
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 985,753
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 44,210
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 282,399
D. Služby (účtová skupina 51) 410,575
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 227,739
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 168,780
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,530
4. Sociální náklady (527, 528) 3,429
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,571
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,312
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,312
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,947
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 270,865
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 519,434
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 146
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 146
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,731
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,722
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,585
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 267,280
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 59,679
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 59,679
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 207,601
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015