Vytvořte fakturu

1996 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 1996
IČO 35726369
TIN 2020228507
DIČ SK2020228507
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 1996
Hraničná 45
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 124 892 €
Zisk 8 743 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243411996, 0243413255, 0243636114, 0243636332, 0243636333
Fax(y) 0243411996
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,016
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,016
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,016
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,705
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,534
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,046
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,381
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,721
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,425
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -45,807
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,743
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,146
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33,261
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,885
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,794
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 401
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,511
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,179
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 124,892
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,002
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 122,741
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,149
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 113,778
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 605
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,586
C. Služby (účtová skupina 51) 40,452
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,939
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,488
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 17
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 334
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,114
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,100
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,420
M. Úrokové náklady (562) 50
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,357
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,411
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,703
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,743
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726369 TIN: 2020228507 DIČ: SK2020228507
 • Sídlo: 1996, Hraničná 45, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. art. Miloš Vida Rovníková 16 Bratislava 821 02 25.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. art. Miloš Vida 6 639 € (100%) Rovníková 16 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. art. Miloš Vida Rovníková 16 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art. Miloš Vida Rovníková 16 Bratislava 821 02
   24.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Erik Eisner Sputnikova 23 Bratislava 821 02
   Patrik Rejko Jasná 6 Bratislava 821 04
   Libor Udvardy Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   03.10.1997Nové sidlo:
   Hraničná 45 Bratislava 821 05
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 835 26
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   1996 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 835 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru /maloobchod, veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   príprava tlače na počítači
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
   výroba reklamných a propagačných produktov v rozsahu voľnej živnosti
   grafický, plastický a priestorový design, s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   výstavníctvo a aranžérstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sieťotlač a polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Erik Eisner Sputnikova 23 Bratislava 821 02
   Patrik Rejko Jasná 6 Bratislava 821 04
   Libor Udvardy Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05