Vytvořte fakturu

IBL Software Engineering - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IBL Software Engineering
IČO 35726407
TIN 2020241883
DIČ SK2020241883
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IBL Software Engineering
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 350 107 €
Zisk 1 290 999 €
Kontaktní informace
Email sales@iblsoft.com
Telefon(y) 0232662111
Fax(y) 0232662110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,280,617
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,701
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,701
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,701
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,089,827
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,352
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,352
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 34,644
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 34,644
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,644
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 584,165
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 515,525
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 515,525
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65,161
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,479
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,462,666
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 889
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,461,777
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 128,089
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 26,588
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 101,501
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,280,617
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,327,512
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,290,999
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,002,068
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 139
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 139
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 801,265
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 31,971
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,971
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 614,898
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 83,660
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 50,430
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,306
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200,664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200,664
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 951,037
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 213,321
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 737,716
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,350,107
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,185
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,347,922
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,712,703
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,811
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 176,234
D. Služby (účtová skupina 51) 540,492
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,927,277
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,458,208
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 424,248
4. Sociální náklady (527, 528) 44,821
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,204
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,732
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,732
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,953
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,637,404
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,631,570
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,239
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 4,115
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 4,115
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,113
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,113
XII. Kurzové zisky (663) 90,011
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73,359
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 65,842
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,517
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 28,880
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,666,284
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 375,285
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 375,285
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,290,999
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726407 TIN: 2020241883 DIČ: SK2020241883
 • Sídlo: IBL Software Engineering, Galvaniho 17/C, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Weis Drieňová 1/E Bratislava 821 01 09.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Weis 16 265 € (49%) Drieňová 1/E Bratislava 821 01
  Dipl.Ing. Herbert Lepper 16 929 € (51%) Gütersloh 333 30 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.10.2014Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   24.11.2010Nové sidlo:
   Galvaniho 17/C Bratislava 821 04
   23.11.2010Zrušené sidlo:
   mierová 103 Bratislava 821 05
   18.06.2004Nové sidlo:
   mierová 103 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Weis Drieňová 1/E Bratislava 821 01
   Dipl.Ing. Herbert Lepper Hermann-Goldstein-Str. 28 Gütersloh 333 30 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Weis Drieňová 1/E Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 09.09.1997
   17.06.2004Zrušené sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   16.09.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   užívateľské práce s počítačom a správa programov
   19.02.1999Nové sidlo:
   Staré Záhrady 35 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   18.02.1999Zrušené sidlo:
   Hronská 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   IBL Software Engineering, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hronská 28 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo-poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07
   Dipl. Ing. Herbert Lepper Bad Soden am Taunus Fuchshohl 0008 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Weis Hronská 28 Bratislava 821 07