Vytvořte fakturu

BECOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BECOM
IČO 35726474
TIN 2020218882
DIČ SK2020218882
Datum vytvoření 27 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BECOM
Športová 1684/39
90042
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 141 723 €
Zisk 3 351 €
Kapitál 109 754 €
Vlastní kapitál 3 406 €
Kontaktní informace
Email juris@be-com.sk
Telefon(y) 0905333840
Mobile(y) +421905405084
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,635
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 135
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 135
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,593
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 60,093
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,115
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,345
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 111,228
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,757
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 483
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,716
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,351
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,471
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,364
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 43,573
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,452
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 362
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,759
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 394
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 59,140
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 141,723
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,516
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 123,650
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 54
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,503
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 137,210
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 15,468
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,403
C. Služby (účtová skupina 51) 26,087
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,029
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 455
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,911
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 857
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,513
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,208
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 17
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 15
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 219
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 219
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -202
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,311
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,351
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726474 TIN: 2020218882 DIČ: SK2020218882
 • Sídlo: BECOM, Športová 1684/39, 90042, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 26.03.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Juriš 1 992 € (30%) Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  Anna Minarovič 4 647 € (70%) Dunajská Lužná 900 42
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.08.2011Noví spoločníci:
   Anna Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná 900 42
   04.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   26.03.2008Nové sidlo:
   Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Športová 1680/31 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   25.03.2008Zrušené sidlo:
   Malinovského 1156/5 Partizánske 958 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Dukelská 367/39 Modra 900 01
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   04.10.2001Nové sidlo:
   Malinovského 1156/5 Partizánske 958 06
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Dukelská 367/39 Modra 900 01
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   03.10.2001Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   20.06.2000Noví spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   19.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   27.08.1997Nové obchodné meno:
   BECOM, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť
   maloobchodná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02