Vytvořte fakturu

SK - TEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SK - TEX
IČO 35726504
TIN 2020218915
DIČ SK2020218915
Datum vytvoření 04 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK - TEX
Kosatcová 26
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 843 000 €
Zisk -65 463 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948238303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 554,417
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,129
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,129
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,893
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,236
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 538,288
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 225,285
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 183,694
3. Výrobky (123) - /194/ 41,591
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 306,805
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 285,198
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 285,198
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,607
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,198
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,966
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,232
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 554,417
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,111
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 139,657
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 140,000
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -343
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,186
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,186
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -33,269
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,269
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -65,463
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,306
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 363,317
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 347,526
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 347,526
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 10,228
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,563
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,030
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,700
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,351
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36,392
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,696
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,891
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,282
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,282
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 677
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 869,260
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 843,000
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 530
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 785,842
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 82,888
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -29,369
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,109
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 903,483
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 310,885
D. Služby (účtová skupina 51) 163,235
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 418,825
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 337,454
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 78,446
4. Sociální náklady (527, 528) 2,925
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,408
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,334
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,334
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,796
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -60,483
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 365,771
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 152
XII. Kurzové zisky (663) 152
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,252
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 444
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 444
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 274
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,534
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,100
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -62,583
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -65,463
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726504 TIN: 2020218915 DIČ: SK2020218915
 • Sídlo: SK - TEX, Kosatcová 26, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07 04.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Nonna Futrikaničová 140 000 € (100%) I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.2011Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
   výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
   výroba netkaného textilu
   15.04.2004Nové sidlo:
   Kosatcová 26 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 04.09.1997
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Futrikanič I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   12.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Futrikanič I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   11.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti textilníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07