Vytvořte fakturu

S - EXCEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S - EXCEL
IČO 35726539
TIN 2021358262
Datum vytvoření 28 Srpen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - EXCEL
Šancova 100
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 511 €
Zisk 1 115 €
Kapitál 6 020 €
Vlastní kapitál -6 188 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,317
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,317
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,317
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,878
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 187
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,533
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,195
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,072
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 550
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,376
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,115
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,267
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,267
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,734
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,511
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,286
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,125
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,828
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,229
C. Služby (účtová skupina 51) 2,783
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 266
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 550
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,683
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,726
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 88
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,595
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,115
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726539 TIN: 2021358262
 • Sídlo: S - EXCEL, Šancova 100, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Srpen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Judita Ďurovská Hálkova 30 Bratislava 28.08.1997
  Ondrej Ďurovský Hálkova 30 Bratislava 831 03 23.12.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Judita Ďurovská 3 319 € (50%) Hálkova 30 Bratislava
  Ondrej Ďurovský 3 320 € (50%) Hálkova 30 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2015Nové sidlo:
   Šancova 100 Bratislava 831 04
   11.02.2015Zrušené sidlo:
   Hálkova 30 Bratislava 831 03
   04.02.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Ďurovský Hálkova 30 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Ďurovský Hálkova 30 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.12.2010
   16.12.2002Nové sidlo:
   Hálkova 30 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MUDr. Judita Ďurovská Hálkova 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Judita Ďurovská Hálkova 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.08.1997
   15.12.2002Zrušené sidlo:
   Krížna 32 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 23.10.2000
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 09.12.2002
   28.08.1997Nové obchodné meno:
   S - EXCEL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 32 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prevádzkovanie solária
   Noví spoločníci:
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 23.10.2000
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 09.12.2002