Vytvořte fakturu

ERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ERVIS
IČO 35726601
TIN 2021389722
DIČ SK2021389722
Datum vytvoření 10 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERVIS
Kysucký Lieskovec 420
02334
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 91 658 €
Zisk 55 335 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245249404, 0245523721, 0245523749, 0245523917, 0245640112, 0245640294, 0245640295, 0414231302, 0911
Mobile(y) 0911446434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 422,832
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 188,386
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 188,386
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,386
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 144,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 234,127
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 172,127
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 157,710
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,710
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,417
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 62,000
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 55,307
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,693
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 319
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 319
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 422,832
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,650
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 171,012
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 171,012
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,335
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,182
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 189,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,172
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,172
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 702
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,308
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 91,658
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 90,464
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,194
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,895
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,981
D. Služby (účtová skupina 51) 3,414
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,421
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,000
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,763
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,069
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 800
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 800
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -800
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,963
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,628
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,628
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,335
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015