Vytvořte fakturu

GLOBAL CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GLOBAL CONSULTING
IČO 35726652
TIN 2021412019
Datum vytvoření 10 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOBAL CONSULTING
Nitrianska 1
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 787 €
Zisk 3 214 €
Kapitál 26 766 €
Vlastní kapitál -10 304 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,270
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 22,270
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,690
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 280
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,410
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,960
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,089
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 428
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,731
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,214
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,049
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,800
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,249
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,862
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,907
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,787
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,687
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,743
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,878
C. Služby (účtová skupina 51) 18,865
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,044
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,944
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 350
M. Úrokové náklady (562) 288
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -350
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,694
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,214
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4272589.tif
Date of updating data: 25.06.2015