Vytvořte fakturu

CENTRAL PARKING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CENTRAL PARKING
IČO 35726741
TIN 2020268382
DIČ SK2020268382
Datum vytvoření 12 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRAL PARKING
Rajská 6
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 280 €
Zisk 3 008 €
Kapitál 11 895 €
Vlastní kapitál 7 171 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,484
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,980
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,980
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,980
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,504
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,461
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,429
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,429
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,043
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,034
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,179
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 531
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 531
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,008
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,305
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,328
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,129
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 199
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,812
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,131
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,131
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 996
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 553
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,132
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 165
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 165
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 58,280
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 58,280
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 58,280
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,104
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,963
D. Služby (účtová skupina 51) 30,501
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,389
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,070
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,242
4. Sociální náklady (527, 528) 77
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 796
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 414
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 414
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,176
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,816
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 208
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 208
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,968
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726741 TIN: 2020268382 DIČ: SK2020268382
 • Sídlo: CENTRAL PARKING, Rajská 6, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05 13.02.2001
  Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06 13.02.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gagik Sarkisjan 3 320 € (50%) Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05
  Alexander Yusikov 3 320 € (50%) Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín Vznik funkcie: 12.09.1997
   11.04.2006Noví spoločníci:
   Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.02.2001
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   10.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   21.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín Vznik funkcie: 12.09.1997
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   20.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   09.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   08.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   06.04.1998Nové sidlo:
   Rajská 6 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   poradenstvo v oblasti obchodu
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1998Zrušené sidlo:
   Björnsonova 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   12.09.1997Nové obchodné meno:
   CENTRAL PARKING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Björnsonova 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska
   Noví spoločníci:
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín