Vytvořte fakturu

VITOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Obchodní název VITOM
IČO 35726750
TIN 2021330795
DIČ SK2021330795
Datum vytvoření 03 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITOM
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 43 293 €
Zisk 1 644 €
Kontaktní informace
Email michalkova@stonline.sk
Telefon(y) 0265968271, 0903412985
Mobile(y) 0903412985
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,573
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 96,067
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 96,067
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,067
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,229
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,934
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,934
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,934
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,295
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 153
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,142
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 277
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 22
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 255
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,573
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,509
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 66,561
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 66,561
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,064
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,111
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 19,111
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,783
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,735
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,735
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,957
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,091
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 170
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 170
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,230
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,293
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 143
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,087
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 63
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,890
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 136
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,133
D. Služby (účtová skupina 51) 32,833
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 268
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,534
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,534
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,403
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,128
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 799
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 697
2. Ostatní náklady (562A) 697
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,604
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,644
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016