Vytvořte fakturu

MARPRO Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.08.2016
Basic information
Obchodní název MARPRO Slovakia
Stav Zničeno
IČO 35726814
TIN 2020241927
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARPRO Slovakia
Poštová 7
92101
Piešťany
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 18.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,149
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,149
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,917
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -49,076
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,066
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 66
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,303
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,145
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,195
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31,003
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 697
Date of updating data: 18.08.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 18.08.2016
Files
3923457.tif
Date of updating data: 18.08.2016
 • IČO :35726814 TIN: 2020241927
 • Sídlo: MARPRO Slovakia, Poštová 7, 92101, Piešťany
 • Datum vytvoření: 09 Září 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.08.2016Zrušené obchodné meno:
   MARPRO Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 7 Piešťany 921 01
   21.01.1999Nové sidlo:
   Poštová 7 Piešťany 921 01
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   MARPRO Slovakia, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným