Vytvořte fakturu

Lekáreň Vysoká pri Morave - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Lekáreň Vysoká pri Morave
IČO 35726822
TIN 2021359021
DIČ SK2021359021
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lekáreň Vysoká pri Morave
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 278 579 €
Zisk -2 820 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265967129, 0342858585, 0901961606, 0552813212
Mobile(y) 0901961606
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 82,891
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,407
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 353
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 353
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,054
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,715
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 339
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,185
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,775
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,775
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,556
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,387
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,667
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,720
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,169
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,854
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,854
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,299
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 261
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,038
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,891
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -184
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,481
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,481
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -99,845
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -99,845
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,820
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,075
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,259
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -27
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,286
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 77,652
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,230
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -7,468
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,698
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 17,046
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,374
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,469
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,632
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,164
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 313
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 851
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 278,362
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 278,579
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 274,927
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,435
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,488
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 221,415
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,830
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -119
D. Služby (účtová skupina 51) 9,182
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,803
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,202
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,547
4. Sociální náklady (527, 528) 1,054
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 204
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,340
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,340
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 665
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,091
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,054
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 738
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 335
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 335
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 403
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -738
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,353
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,173
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,213
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726822 TIN: 2021359021 DIČ: SK2021359021
 • Sídlo: Lekáreň Vysoká pri Morave, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Září 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.2013Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   19.04.2013Zrušené sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   26.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hodák Ľanová 3171/68 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.01.2013
   25.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - Západ 040 11 Vznik funkcie: 08.05.2012
   14.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Slechan Přemyslovská 2018/27 Praha - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.05.2012
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - Západ 040 11 Vznik funkcie: 08.05.2012
   13.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Strapek Cabanova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2011
   Ing. Radovan Šillo 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 15.03.2011
   25.11.2011Noví spoločníci:
   DOMOV ZDRAVIA, a.s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   24.11.2011Zrušeny spoločníci:
   SLOVLEK, a.s. Znievska 13 Bratislava 851 06
   12.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Strapek Cabanova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.03.2011
   Ing. Radovan Šillo 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 15.03.2011
   11.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Boda J. Kráľa 1357/1 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 07.02.2002
   Ing. Martin Drobný M. Curie Sklodowskej 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.06.2006
   28.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Hodul Vazovova 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   16.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hodul Vazovova 11 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   15.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.2006
   15.06.2006Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Drobný M. Curie Sklodowskej 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 12.06.2006
   Ing. Andrea Hozzánková Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.06.2006
   14.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   20.09.2005Noví spoločníci:
   SLOVLEK, a.s. Znievska 13 Bratislava 851 06
   19.09.2005Zrušeny predmety činnosti:
   požičiavanie videokaziet
   reklamná a propagačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVLEK, s.r.o. Znievska 13 Bratislava 851 06
   02.03.2005Nové sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   SLOVLEK, s.r.o. Znievska 13 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Boda J. Kráľa 1357/1 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 07.02.2002
   01.03.2005Zrušené sidlo:
   Nám. oslobodenia Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   08.12.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Blatnická Hlavná 88 Vysoká pri Morave 900 66
   07.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   požičiavanie videokaziet
   13.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave, spoločnosť s ručením obmedzeným
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   Lekáreň Vysoká pri Morave, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Nám. oslobodenia Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dobroslav Blatnický Bukovčana 18 Bratislava 841 07
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Viera Hudoková Nádražná 873/16 Partizánske 958 01