Vytvořte fakturu

Michelin Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název Michelin Slovensko
IČO 35726920
TIN 2020251079
DIČ SK2020251079
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Michelin Slovensko
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 754 695 €
Zisk 203 833 €
Kapitál 451 655 €
Vlastní kapitál 370 999 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252499010
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 476,409
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 323,093
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 328
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 328
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,021
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,021
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 315,744
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 131,710
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,710
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 176,375
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,384
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,275
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 153,316
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 138
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 153,178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 476,409
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,832
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 34,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 54,417
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,417
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,833
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,577
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,407
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,407
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 52,827
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,180
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,180
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,631
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,322
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,694
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,326
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,513
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,813
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 754,695
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 754,695
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 750,127
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,568
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 455,013
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,296
D. Služby (účtová skupina 51) 212,062
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 221,686
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 157,510
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,341
4. Sociální náklady (527, 528) 835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 57
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,912
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 299,682
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 521,769
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 748
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18
2. Ostatní náklady (562A) 18
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 713
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -747
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 298,935
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 95,102
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 96,328
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,226
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 203,833
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016
 • IČO :35726920 TIN: 2020251079 DIČ: SK2020251079
 • Sídlo: Michelin Slovensko, Karadžičova 8/A, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eric Faidy Rue Notre Dame du Port 4 Clermont Ferrand 630 00 Francúzska republika 01.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Compagnie Financiere Michelin SCmA 99 582 € (100%) Granges-Paccot 1763 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.10.2016Noví spoločníci:
   Compagnie Financiere Michelin SCmA Route Louis-Braille 10 Granges-Paccot 1763 Švajčiarska konfederácia
   20.09.2014Nový štatutárny orgán:
   François d´Avout d´Auerstaedt rue Henri Riviere 10 Clermont Ferrand 630 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.06.2014
   22.02.2014Nové sidlo:
   Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
   19.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Eric Faidy Rue Notre Dame du Port 4 Clermont Ferrand 630 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 01.10.2012
   19.10.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Florence Eggertswyler - Marchon route des Dailles 14 Villars-sur-Glane 1752 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.09.2005
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   Michelin Slovensko s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť neperiodickej tlače