Vytvořte fakturu

MAKROFAKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAKROFAKT
IČO 35726971
TIN 2020228650
DIČ SK2020228650
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKROFAKT
Vajnorská 98
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 383 257 €
Zisk -9 166 €
Kapitál 125 502 €
Vlastní kapitál 55 942 €
Kontaktní informace
Email makrofakt@makrofakt.sk
Telefon(y) 0243633716, 0243633718
Fax(y) 0243633717
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 102,683
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 41,424
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,424
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,424
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,554
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,800
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,388
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,382
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,382
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,366
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,003
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,363
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,705
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,705
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 102,683
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,776
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 709
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 48,594
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 112,241
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -63,647
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,166
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,907
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,777
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 25,504
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 25,504
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,273
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,097
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,036
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,036
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,663
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,106
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,478
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,814
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,033
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,033
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 388,654
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 383,257
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 145
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 377,587
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,729
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 137
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,346
D. Služby (účtová skupina 51) 156,472
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 137,552
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,204
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,344
4. Sociální náklady (527, 528) 1,004
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,058
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,154
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,154
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -472
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 153,777
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,397
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5,390
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,130
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,048
2. Ostatní náklady (562A) 2,048
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 223
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,859
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,733
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,205
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,166
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35726971 TIN: 2020228650 DIČ: SK2020228650
 • Sídlo: MAKROFAKT, Vajnorská 98, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavel Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika 30.11.2006
  Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika 13.05.1998
  Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika 16.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Antonín Jaroš 1 328 € (20%) Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika
  Vratislav Ondrák 5 311 € (80%) 21 Pravonín 257 09 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2009Noví spoločníci:
   Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika
   04.01.2007Noví spoločníci:
   Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika
   03.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   28.12.2006Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   prevádzkovanie skladov okrem prevádzkovania verejných skladov
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových akcií
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika Vznik funkcie: 30.11.2006
   Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.05.1998
   Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika Vznik funkcie: 16.09.1997
   27.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   osobná taxislužba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   Antonín Jaroš Křivenická 418/26 Praha 8 - Čimice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1998
   06.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   Antonín Jaroš Křivenická 418/26 Praha 8 - Čimice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1998
   05.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Antonín Jaroš Čechtice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   11.04.2001Nové predmety činnosti:
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   08.02.2001Nové sidlo:
   Vajnorská 98 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   07.02.2001Zrušené sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   05.05.2000Nové predmety činnosti:
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   13.11.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   osobná taxislužba
   Noví spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Antonín Jaroš Čechtice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   MAKROFAKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce vykonávane na zákazku
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava