Vytvořte fakturu

HPU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HPU
IČO 35727004
TIN 2020218992
Datum vytvoření 05 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HPU
Lysákova 16
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 785 €
Zisk 1 235 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421910964834, +421903757964
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,395
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,290
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,961
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,395
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,803
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 704
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 225
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,235
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,592
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,574
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 703
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 777
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,785
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,535
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,250
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,844
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,612
C. Služby (účtová skupina 51) 1,723
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,366
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 143
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,941
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,200
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 46
X. Úrokové výnosy (662) 46
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 228
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 228
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -182
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,759
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 524
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727004 TIN: 2020218992
 • Sídlo: HPU, Lysákova 16, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava 05.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Helena Poljaková 6 639 € (100%) Lysákova 16 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2007Noví spoločníci:
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   24.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   05.09.2000Noví spoločníci:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   04.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   05.09.1997Nové obchodné meno:
   HPU s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lysákova 16 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava