Vytvořte fakturu

D.M.K. AUDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D.M.K. AUDIT
IČO 35727080
TIN 2020268118
DIČ SK2020268118
Datum vytvoření 18 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.M.K. AUDIT
Špitálska 53
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 487 €
Zisk -6 857 €
Kapitál 145 159 €
Vlastní kapitál 60 679 €
Kontaktní informace
Email dmk@chello.sk
Telefon(y) 0252632204, 0252632205, 0252921319
Fax(y) 0252921319
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,769
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 97,237
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,014
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,454
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 115,769
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,447
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50,332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,857
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,322
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 713
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,609
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,414
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 332
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,389
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,474
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 106,487
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,487
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 70,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 111,421
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,477
C. Služby (účtová skupina 51) 19,504
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,994
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,875
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,479
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 74,700
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,392
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,934
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,506
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 964
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 964
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -962
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,896
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,857
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727080 TIN: 2020268118 DIČ: SK2020268118
 • Sídlo: D.M.K. AUDIT, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01 05.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Darina Kurotová 4 648 € (70%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Ing. Darina Nováková 996 € (15%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Mgr. Milan Kurota 996 € (15%) Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Darina Nováková Špitálska 53 Bratislava 811 01
   01.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   05.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Mgr. Milan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   04.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   05.01.2005Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   22.06.1998Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   18.09.1997Nové obchodné meno:
   D.M.K. AUDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov, -
   činnosť účtovných poradcov, -
   vedenie účtovnej evidencie, -
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť, -
   reklamná a propagačná činnosť, -
   lektorská a školiaca činnosť v oblasti ekonómie
   automatizované spracovanie údajov, -
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vykonávanie administratívnych prác
   výskum trhu a verejnej mienky, -
   vydavateľská a edičná činnosť, -
   prenájom spotrebného a priemyselného tova- ru
   prenájom nehnuteľností, -
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03