Vytvořte fakturu

SVT Golem - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2016
Basic information
Obchodní název SVT Golem
IČO 35727128
TIN 2020200787
DIČ SK2020200787
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVT Golem
Mierové nám. 2/11
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 137 416 €
Zisk 2 054 €
Kontaktní informace
Email svtgolem@svtgolem.sk
Telefon(y) 0245924854
Date of updating data: 03.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 606,710
2. Software (013) - /073, 091A/ -1,718
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,718
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 606,710
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 196,198
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,938
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,938
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 95,651
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,449
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63,160
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 410,512
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,010
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 373,502
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 606,710
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -220,345
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,804
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,804
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -231,842
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 19,623
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -251,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,054
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 827,055
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -202
6. Long-term advance payments received (475A) -556
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 354
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,982
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,982
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 819,624
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49,554
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,554
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 268
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,210
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 628
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,228
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 766,736
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,651
Date of updating data: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 136,092
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 137,416
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 185
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 135,907
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,324
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,148
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,374
D. Služby (účtová skupina 51) 26,733
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,022
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,673
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,714
4. Sociální náklady (527, 528) 1,635
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 304
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 715
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,268
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,985
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 256
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 256
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -254
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,054
Date of updating data: 03.11.2016
Date of updating data: 03.11.2016