Vytvořte fakturu

SVT Golem - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SVT Golem
IČO 35727128
TIN 2020200787
DIČ SK2020200787
Datum vytvoření 09 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVT Golem
Mierové nám. 2/11
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 137 905 €
Zisk 19 623 €
Kontaktní informace
Email svtgolem@svtgolem.sk
Telefon(y) 0245924854
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 482,104
2. Software (013) - /073, 091A/ -1,718
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,718
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 456,169
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 199,798
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,449
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,449
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 95,651
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,303
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73,395
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 256,371
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,083
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 242,288
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,935
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 138
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 25,797
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 482,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -222,399
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,804
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,804
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -251,465
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -251,465
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,623
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 704,503
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 316
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,982
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,982
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 696,257
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 48,434
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,434
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,618
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 690
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 644,555
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 299
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 299
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,649
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 135,711
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 137,905
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 227
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 135,485
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,193
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,077
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 227
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 68,646
D. Služby (účtová skupina 51) 23,111
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,777
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,942
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,188
4. Sociální náklady (527, 528) 1,647
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 285
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) -1,856
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) -1,856
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,828
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,728
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,965
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 675
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 675
XII. Kurzové zisky (663) 1,131
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 159
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 210
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,755
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,583
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727128 TIN: 2020200787 DIČ: SK2020200787
 • Sídlo: SVT Golem, Mierové nám. 2/11, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 09 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52 09.09.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Ivan Ivančík 6 639 € (100%) Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.04.2014Nové obchodné meno:
   SVT Golem s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 2/11 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52 Vznik funkcie: 09.09.1997
   11.04.2014Zrušené obchodné meno:
   "SVT GOLEM", s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 15 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   13.09.2002Nové sidlo:
   Pribinova 15 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   obstarávanie služieb spojených so správou domového a bytového fondu a administratívnych budov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v energetike
   upratovacie a čistiace služby
   administratívne práce
   kopírovacie služby
   automatické spracovanie dát
   organizovanie školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   12.09.2002Zrušené sidlo:
   Kollárova 1 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   06.04.1998Noví spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   05.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   "SVT GOLEM", s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 1 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01