Vytvořte fakturu

DHL Exel Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DHL Exel Slovakia
IČO 35727144
TIN 2020210313
DIČ SK2020210313
Datum vytvoření 17 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DHL Exel Slovakia
Diaľničná 2/4149
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 857 151 €
Zisk 2 529 087 €
Kapitál 12 272 818 €
Vlastní kapitál 4 913 646 €
Kontaktní informace
Email miloslav.guran@dhl.com
Telefon(y) 0232161111, 0915397595
Mobile(y) 0915397595
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,009,772
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 525,797
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 255,124
2. Software (013) - /073, 091A/ 22,197
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 232,927
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 270,673
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 270,673
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,910,756
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 85,343
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 85,343
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 289,898
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 289,898
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,532,853
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,927,239
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,927,239
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,454,999
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157,179
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,564
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,662
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,662
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,573,219
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 278,043
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,295,176
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,009,772
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,246,436
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,011,937
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,011,937
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 517,543
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 201,194
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 201,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,325
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,325
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,529,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,763,336
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,742
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,742
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 171,393
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 171,393
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,126,588
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,841,985
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,841,985
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 856,343
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 595,557
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 793,216
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,487
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,460,613
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,643,095
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,817,518
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,857,151
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,857,151
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,192,975
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,192
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 645,984
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,232,933
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 552,870
D. Služby (účtová skupina 51) 18,476,642
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,103,596
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,915,190
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,273,716
4. Sociální náklady (527, 528) 914,690
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,952
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 159,216
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 159,216
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,280
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,196
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 918,181
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,624,218
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,163,463
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,411
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11
2. Ostatní náklady (562A) 11
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,387
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,379
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,620,839
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,091,752
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,039,301
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 52,451
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,529,087
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35727144 TIN: 2020210313 DIČ: SK2020210313
 • Sídlo: DHL Exel Slovakia, Diaľničná 2/4149, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Září 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Katarína Nešporová Astrová 2 Bratislava 821 01 15.03.2012
  Petr Staněk Slunečná 608 Štěnovice 332 09 Česká republika 16.09.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Exel Overseas Limited 2 011 937 € (100%) Bracknell, Berkshire RG12 1AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Petr Staněk Slunečná 608 Štěnovice 332 09 Česká republika Vznik funkcie: 16.09.2013
   26.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Ufnár Mečíková 6768/46 Bratislava- Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Pavel Hendrych U Menhiru II 238 Praha - Západ, Zbuzany 252 25 Česká republika Vznik funkcie: 14.02.2007
   14.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Katarína Nešporová Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.03.2012
   Michal Ufnár Mečíková 6768/46 Bratislava- Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 15.03.2012
   05.08.2010Nové sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Senec 903 01
   04.08.2010Zrušené sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Bratislava 903 01
   18.06.2010Nové obchodné meno:
   DHL Exel Slovakia, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Diaľničná 2/4149 Bratislava 903 01
   17.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Exel Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bernolákova 6 Bratislava 811 07
   27.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavel Hendrych U Menhiru II 238 Praha - Západ, Zbuzany 252 25 Česká republika Vznik funkcie: 14.02.2007
   26.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Baláž - od: 01.01.2002 Komenského 854/4 Modra
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   Exel Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Exel Overseas Limited Ocean House, The Ring Bracknell, Berkshire RG12 1AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tibbett & Britten Overseas Limited Centennial Park Elstree, Herfortshire WD6 3 TL Veľká Británia
   28.01.2005Noví spoločníci:
   Tibbett & Britten Overseas Limited Centennial Park Elstree, Herfortshire WD6 3 TL Veľká Británia
   27.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Tibbett & Britten International Holdings B.V. Schouwburgplein 30-34 Rotterdam Holandsko
   20.09.2004Nové sidlo:
   Bernolákova 6 Bratislava 811 07
   19.09.2004Zrušené sidlo:
   M.Rázusa 1067/32 Topoľčany 955 01
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Petráš Staničná 628/350 Krušovce
   08.10.2002Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   cestná nákladná doprava
   18.02.2002Nové obchodné meno:
   Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tibbett & Britten International Holdings B.V. Schouwburgplein 30-34 Rotterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Baláž - od: 01.01.2002 Komenského 854/4 Modra
   17.02.2002Zrušené obchodné meno:
   LOGIS International, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Manfred Wagner Eifelhang 8 Essen D-45133 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   09.11.2000Noví spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Manfred Wagner Eifelhang 8 Essen D-45133 Nemecko
   08.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   Frank Jovanovic Nordstrasse 29a Korschenbroich 413 52 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 628/350 Krušovce
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   PET s.r.o. IČO: 31 421 881 M.Rázusa 32 Topoľčany
   Jost Hahnebeck Loděnická 963 Pohořelice 691 23 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : M.Rázusa 1067/32 Topoľčany
   22.12.1998Nové obchodné meno:
   LOGIS International, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M.Rázusa 1067/32 Topoľčany 955 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v obchodovaní a službách-okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prevádzkovanie skladov
   colná deklarácia
   predaj software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   PET s.r.o. IČO: 31 421 881 M.Rázusa 32 Topoľčany
   Jost Hahnebeck Loděnická 963 Pohořelice 691 23 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Petráš Staničná 628/350 Krušovce
   Jost Hahnebeck Pirmasenserweg 10 Düsseldorf 402 29 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : M.Rázusa 1067/32 Topoľčany