Vytvořte fakturu

FLORSAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2015
Basic information
Obchodní název FLORSAD
IČO 35727241
TIN 2020210456
DIČ SK2020210456
Datum vytvoření 16 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLORSAD
Holíčska 9
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 273 696 €
Zisk 9 993 €
Kapitál 81 599 €
Vlastní kapitál 52 904 €
Kontaktní informace
Email florsad@florsad.sk
Telefon(y) 0243427499
Mobile(y) +421903440791, +421911443071, 0903440791, 0911443071
Fax(y) 0243427499
Date of updating data: 16.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,684
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,684
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 106,289
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 74,466
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,356
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 108,973
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,896
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 89,624
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 89,624
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -37,053
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,993
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,077
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 41,778
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,821
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,854
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,372
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 731
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,299
Date of updating data: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 273,696
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 273,641
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 261,872
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,324
C. Služby (účtová skupina 51) 54,604
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 83,774
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,703
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 673
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 14,342
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,452
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,824
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 115,713
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 872
M. Úrokové náklady (562) 623
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 242
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -871
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,953
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,993
Date of updating data: 16.12.2015
Date of updating data: 16.12.2015