Vytvořte fakturu

RATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RATA
IČO 35727250
TIN 2021344754
Datum vytvoření 05 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RATA
Vajnorská 82
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 689 €
Zisk 5 565 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,641
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 604
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 604
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 604
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,936
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,790
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,790
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,790
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,146
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,264
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,882
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 101
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,665
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 748
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 748
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,713
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,910
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -197
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,565
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,976
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,586
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 163
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,423
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 390
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 390
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,689
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,689
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,689
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,594
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,603
D. Služby (účtová skupina 51) 9,673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 318
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,095
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,413
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,988
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,423
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,423
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015