Vytvořte fakturu

HEL - INSTAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.07.2016
Basic information
Obchodní název HEL - INSTAL
IČO 35727284
TIN 2020203768
DIČ SK2020203768
Datum vytvoření 12 Září 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEL - INSTAL
Chorvátska 125
90081
Šenkvice
Financial information
Prodej a příjem 615 961 €
Zisk 38 994 €
Kapitál 472 013 €
Vlastní kapitál 66 809 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336496309
Date of updating data: 19.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 495,424
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 169,157
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 169,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,878
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 49,348
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,296
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 67,635
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 324,127
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 90,910
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 90,154
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 756
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 115,784
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,341
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,341
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 72,538
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,710
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 117,433
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 53,346
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64,087
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,140
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,140
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 495,424
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,250
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,900
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,900
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 690
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 71,666
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 71,666
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,994
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,174
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,442
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,041
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,401
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 360,491
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 80,196
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,196
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 261,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,027
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,662
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,766
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,340
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,241
Date of updating data: 19.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 613,295
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 615,961
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 208,987
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 404,308
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,666
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,742
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 183,989
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 280,765
D. Služby (účtová skupina 51) 15,950
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 57,350
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,040
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,446
4. Sociální náklady (527, 528) 1,864
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,522
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,219
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,219
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,947
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,219
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,591
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 35
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,509
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,845
2. Ostatní náklady (562A) 1,845
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 664
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,474
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,745
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,751
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,751
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 38,994
Date of updating data: 19.07.2016
Date of updating data: 19.07.2016